ร้องสำนักงานพระพุทธฯสอบพระมหาสมปองหลังนั่งที่ปรึกษาทีมจัมปาศรี

ร้องที่ทำการพระพุทธฯสอ